Serviciul administrativ 0234 312.530/ +++ Comp. cadastru si registru agricol 0234.317.129/ +++ Serviciul fond locativ 0234 319.973/ +++ Serviciul tehnic 0234 324.243 int 514/ +++ Biroul aprovizionare 0234 317.237/ +++ Serviciul baze sportive 0234 312.203/ +++ Serviciul monitorizare 0234 312.800/ +++ Serviciul IT&C 0234 312.538/ +++ Serviciul tehnic investitii 0234 326.699/ +++ Serviciul resurse umane 0234 312.800/ +++ Dir. urbanism 0234 324.243 int 419/ +++ Dir. economica-financiara 0234 324.243 int 531/ +++ Evidenta populatiei 0234 317.779/ +++ Impozite si taxe 0234 323.830/ +++ Integrare europeana 0234 310.412/ +++ Stare civila 0234 324.248/ +++ Asistenta sociala 0234 318.320/ +++ Piata, bazar, obor 0234 315.056/ +++ Domeniul public si privat 0234 325.031/

Modele declaratii fiscale

 

Declaratii fiscale - Model 2016 ITL

Anexa nr. 1 - Model 2016 ITL - 001 Declaratie fiscala - cladiri rezidentiale-nerezidentiale-mixte PF

Anexa nr. 2 - Model 2016 ITL - 002 Declaratie -cladiri rezidentiale-nerez-mixt PJ

Anexa nr. 3 - Model 2016 ITL - 003 Declaratie Teren-PF

Anexa nr. 4 - Model 2016 ITL - 004 Declaratie Teren-PJ

Anexa nr. 5 - Model 2016 ITL - 005 Declaratie -auto -PF-PJ

Anexa nr. 6 - Model 2016 ITL - 006 Declaratie -auto-Peste 12 Tone -PF-PJ

Anexa nr. 7 - Model 2016 ITL - 007 Declaratie -barci -PF-PJ

Anexa nr. 6 A - Declaratie Salubrizare Persoane Fizice - PF (modificata 2018)

Anexa nr. 7 C - Declaratie privind stabilirea taxei salubritate mediu PJ (modificata 2018)

Anexa nr. 8 - Model 2016 ITL - 008 Decizie Impunere PF

Anexa nr. 9 - Model 2016 ITL - 009 Decizie Impunere PJ

Anexa nr. 10 - Model 2016 ITL - 010 Cerere-Certif-PF

Anexa nr. 12 - Model 2016 ITL - 012 Cerere Certificat-PJ

Anexa nr. 14 - Model 2016 ITL - 014 Declaratie Deciz Reclama Publ

Anexa nr. 15 - Model 2016 ITL - 015 Declaratie Deciz Afisaj

 

 

Modele declaratii din anii trecuti:

Persoane FIZICE - Declarații fiscale
Model ITL 001 - Stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fizice
Model ITL 003 - Stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice
DECLARATIE SPECIALA de impunere impozit pe cladiri majorat, PF cu mai multe cladiri
Model ITL 005 - Decizia de impunere mijloace de transport PF/PJ
Model ITL 007 - Decizia de impunere mijloace de transport marfa, PF/PJ
Model ITL 029 - Cerere eliberare Certificat atestare fiscala privind impozite si taxe locale PF

 

Persoane JURIDICE - Declarații fiscale
DECLARAȚIE  - Stabilire taxă SALUBRITATE-MEDIU pentru persoane juridice
Model ITL 010
 -Decizia de impunere pentru stabilire impozit/taxa pe cladiri persoane juridice
Model ITL 011 - Stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice
Model ITL 013 - Declaratie/Decizie impunere servicii reclama si publicitate
Model ITL 014 - Declaratie/Decizie impunere afisaj reclama si publicitate
Model ITL 015 - Cerere eliberare certificat atestare fiscala impozite si taxe locale PJ
Model ITL 005 - Decizia de impunere mijloace de transport PF/PJ
Model ITL 007 - Decizia de impunere mijloace de transport marfa, PF/PJ
Model ITL 027 - Declarație scoatere mijloc de transport din evidență
Model ITL 208 - Declarație-Decont taxă hotelieră
Model ITL 029 - Decont pentru Impozit pe spectacole