Monitorul Oficial Local al Municipiului Onești

 

 

 Municipiul  ONESTI - Judetul  Bacau

a. Statutul unității administrativ teritoriale - Municipiul ONEȘTI, Judetul Bacau

d. Dispozițiile autorității executive - Primarul Municipiului ONEȘTI

b. Regulamentele privind procedurile administrative

e. Documente și informații financiare
c. Hotărârile autorității deliberative - Consiliul Local al Municipiului ONEȘTI f. Alte documente