EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Plan la INUNDATII 2018 - 2021 Municipiul Onesti

 

EXTRAS din „Planul de Avertizare – Alarmare  a populaţiei şi obiectivelor economice şi sociale situate

în aval de barajul  Poiana Uzului

 

>Timpul minim de propagare a undei de rupere  până la localitate - 210 minute

> Limita maximă a undei de rupere – 2000 m

> Obiective cuprinse în zona inundabilă : Calea Slanic cu gospodariile din zona , SC Croco SRL , SC Licurici SRL  , SC Dedeman SA , Statie Peco , Pod beton peste raul Trotus, Pod cale ferata peste raul Trotus , Calea Bacau cu gospodariile din zona , Tarla Obor , Obor saptamanal ,

SC Gospomas SA , SC Carom SA , SE Borzesti , SC Chimcomplex SA Borzesti .

> Înălţimea maximă a lamei de apă – 14,5 m  dupa 300 minute in dreptul SC Chimcomplex  SA

> Căile şi zonele de evacuare în caz de accident la baraj – dealul Perchiu, zonele inalte din imediata apropiere

 

Vezi aici  >>> Documentatie completa - Plan Avertizare-Alarmare la INUNDATIE _ 2018-2021

 

 

 

 Vezi aici >>>  Documente Plan Alarmare-Avertizare _ 2014-2017

 

 

Plan la inundatii 2014 - 2017 Onesti

EXTRAS din „Planul de avertizare – alarmare  a populaţiei şi obiectivelor economice şi sociale situate

în aval de barajul  Poiana Uzului

- timpul minim de propagare a undei de rupere  până la localitate - 210 minute

 - limita maximă a undei de rupere – 2000 m

 - obiective cuprinse în zona inundabilă : Calea Slanic cu gospodariile din zona , SC Croco SRL , SC Licurici SRL  , SC Dedeman SA , Statie Peco , Pod beton peste raul Trotus , Pod cale ferata peste raul Trotus , Calea Bacau cu gospodariile din zona , Tarla Obor , Obor saptamanal ,

SC Gospomas SA , SC Carom SA , SE Borzesti , SC Chimcomplex SA Borzesti .

 - înălţimea maximă a lamei de apă14,5 m  dupa 300 minute in dreptul SC Chimcomplex  SA

 - căile şi zonele de evacuare în caz de accident la baraj – dealul Perchiu  , zonele inalte din imediata apropiere

Vezi aici documentele >>>

Modele declaratii fiscale

 

 

Modele declaratii salubrizare an 2023

HCL 365 - 27.12.2022

Anexa 6A - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori casnici - Anul 2023

Anexa 6B - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici - Anul 2023


Modele declaratii salubrizare an 2021-2022

HCL 357 - 15.12.2021

Anexa 6A - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori casnici - Anul 2022

Anexa 6B - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici - Anul 2022

HCL 244 - 21.12.2020

Anexa 6A - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori casnici - Anul 2021

Anexa 6B - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici - Anul 2021


Declaratii fiscale - Model 2016 ITL

Anexa nr. 1 - Model 2016 ITL - 001 Declaratie fiscala - cladiri rezidentiale-nerezidentiale-mixte PF

Anexa nr. 2 - Model 2016 ITL - 002 Declaratie -cladiri rezidentiale-nerez-mixt PJ

Anexa nr. 3 - Model 2016 ITL - 003 Declaratie Teren-PF

Anexa nr. 4 - Model 2016 ITL - 004 Declaratie Teren-PJ

Anexa nr. 5 - Model 2016 ITL - 005 Declaratie -auto -PF-PJ

Anexa nr. 6 - Model 2016 ITL - 006 Declaratie -auto-Peste 12 Tone -PF-PJ

Anexa nr. 7 - Model 2016 ITL - 007 Declaratie -barci -PF-PJ

Anexa 7A - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori casnici - Anul 2020

Anexa 7B - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici - Anul 2020

Anexa nr. 6C - Declaratie privind Stabilirea taxe de habitat - PJ - Anul 2020

Anexa nr. 6 A - Declaratie Salubrizare Persoane Fizice - PF (modificata 2018)

Anexa nr. 7 C - Declaratie privind stabilirea taxei salubritate mediu PJ (modificata 2018)

Anexa nr. 8 - Model 2016 ITL - 008 Decizie Impunere PF

Anexa nr. 9 - Model 2016 ITL - 009 Decizie Impunere PJ

Anexa nr. 10 - Model 2016 ITL - 010 Cerere-Certif-PF

Anexa nr. 12 - Model 2016 ITL - 012 Cerere Certificat-PJ

Anexa nr. 14 - Model 2016 ITL - 014 Declaratie Deciz Reclama Publ

Anexa nr. 15 - Model 2016 ITL - 015 Declaratie Deciz Afisaj

 

 

Modele declaratii din anii trecuti:

Persoane FIZICE - Declarații fiscale
Model ITL 001 - Stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fizice
Model ITL 003 - Stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice
DECLARATIE SPECIALA de impunere impozit pe cladiri majorat, PF cu mai multe cladiri
Model ITL 005 - Decizia de impunere mijloace de transport PF/PJ
Model ITL 007 - Decizia de impunere mijloace de transport marfa, PF/PJ
Model ITL 029 - Cerere eliberare Certificat atestare fiscala privind impozite si taxe locale PF

 

Persoane JURIDICE - Declarații fiscale

Anexa nr. 6 C - Declaratie privind Stabilirea taxe de habitat - PJ (modificata 2019)
DECLARAȚIE  - Stabilire taxă SALUBRITATE-MEDIU pentru persoane juridice
Model ITL 010
 -Decizia de impunere pentru stabilire impozit/taxa pe cladiri persoane juridice
Model ITL 011 - Stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice
Model ITL 013 - Declaratie/Decizie impunere servicii reclama si publicitate
Model ITL 014 - Declaratie/Decizie impunere afisaj reclama si publicitate
Model ITL 015 - Cerere eliberare certificat atestare fiscala impozite si taxe locale PJ
Model ITL 005 - Decizia de impunere mijloace de transport PF/PJ
Model ITL 007 - Decizia de impunere mijloace de transport marfa, PF/PJ
Model ITL 027 - Declarație scoatere mijloc de transport din evidență
Model ITL 208 - Declarație-Decont taxă hotelieră
Model ITL 029 - Decont pentru Impozit pe spectacole

Licitație închiriere module comerciale PIAȚĂ - 29.03.2013

MUNICIPIUL ONEŞTI, aduce la cunoştinţă celor interesaţi că în data de 29.03.2013, ora 12.00, organizează licitaţie publică deschisă cu oferta în plic inchis, destinată închirierii unor module comerciale rămase libere, amplasate în ,,Complex Comercial Piața'' - Municipiul Onești... Anunțul OFICIAL... publicat în 11.03.2013

Licitație închiriere module comerciale PIAȚĂ - 28.03.2013

MUNICIPIUL ONEŞTI, aduce la cunoştinţă celor interesaţi că în data de 28.03.2013, ora 14.00, organizează licitaţie publică deschisă cu oferta în plic inchis, destinată închirierii unor module comerciale amplasate în ,,Piața Agroalimentară'' - Municipiul Onești... Anunțul OFICIAL... publicat în 11.03.2013

ADIS Bacau

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău

               Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ONEȘTI - Documentații tehnice specifice asigurării bunei funcționări:

1. Hotărârea nr.28 din 14 mai 2009 privind aprobarea participării municipiului Oneşti, judeţul Bacău, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

2. Hotărârea nr.46  din 12 iulie 2010 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimonial “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

3. Hotărârea nr. 56 din 31 august 2010 privind aprobarea Master Planului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Bacau şi a Listei de investitii prioritare pentru sectorul deseuri la nivelul judeţului Bacău.

4. Hotărârea nr. 102 din 17 decembrie 2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a Planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor aferente proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide  în Judeţul Bacau”.

5. Hotărârea nr. 103 din 17 decembrie 2010 privind aprobarea Documentului de pozitie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”.

6. Hotărârea nr. 105 din 17 decembrie 2010 privind darea în administrarea  Judeţului Bacau a terenului pentru construirea obiectivului Închidere depozit neconform Oneşti , aferent proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide  în judeţul Bacau”.

7. Hotărârea nr. 19 din 09 aprilie 2011 și Anexa 1 la HCL nr.19 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in Judetul Bacau” pentru un numar de 39 de localitati din Judetul Bacau, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform de deseuri.

8. Hotărârea nr. 20 din 09 aprilie 2011 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

9. Hotărârea nr. 32 din 16 mai 2011 și Anexa 1 la HCL nr.32 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.19/2011 pentru aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in Judetul Bacau”- 39 de localitati din Judetul Bacau, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform de deseuri.

10. Hotărârea nr. 44 din 28 iunie 2011 privind darea in administrarea Consiliului Judetean Bacau, pe perioada lucrărilor, a terenului aferent străzii Anghel Saligny din Oneşti pentru construirea obiectivului de investitii "Racord la retele existente de alimentare cu apa si canalizare şi bransamente la retele de energie electrica pentru Complex deseuri Onesti" in cadrul Proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau".

11. Hotărârea nr. 52 din 15 iulie 2011 și Anexa 1 la HCL nr.52 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău”.

12. Hotărârea nr. 6 din 03 februarie 2012 privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2012 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

13. Hotărârea nr. 71 din 20 mai 2013 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

14. Hotărârea nr. 166 din 20 noiembrie 2013 pentru aprobarea Actului adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”.

15. Hotărârea nr. 167 din 20 noiembrie 2013 Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 privind  aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau.

16. Hotărârea nr. 7 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

17. Hotărârea nr. 34 din 13 martie 2014 privind  aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau.

18. Hotărârea nr. 59 din 29 aprilie 2014 privind  acordarea mandatului special domnului  Medianu Laurenţiu pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor ADIS Bacău excluderea Unităţii Administrativ-Teritoriale Comăneţti din Cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, modificarea Statutului şi Actului Constitutiv al ADIS Bacău.

19.  Hotărârea nr. 14 din 29 ianuarie 2015 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.