EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Comunicat de presa - publicat in 15.12.2022

 

 

 

 

 

Comunicat de presa pentru incheierea proiectului, CP 15 ,,Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul Primariei Municipiului Onesti'', cod MY SMIS 152175 - vezi anuntul aici

 

 

 

 

Anunt PUBLIC - In atentia chiriasilor din Str. Aleea Viitorului, bl 1-8, loc. Onesti, jud. Bacau - publicat in 13.01.2022

 

 

 

 

 Având în vedere prevederile art.15, alin 231, din HG 962/2001privind Norma metodologică pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, republicată cu modificarile si completarile ulterioare, în care se precizează condițiile de actualizare a chiriei, vă rugăm să prezentati pana la data de 31.01.2022 următoarele:

-         Documente din care sa rezulte veniturile NETE lunare pe fiecare membru de familie, respectiv:

-         Adeverinta de VENIT NET pentru  titular si fiecare membru de familie major emisa de  angajator, pe ultimele 12 luni ( ianuarie - decembrie  inclusiv - 2021);

-         Orice acte doveditoare care atestă veniturile nete pe membru de familie potrivit prevederilor legale (Ex : extras de cont bancar sau aviz postal pentru alocatie  si/sau pensie alimentara copii , etc.)

          Conform prevederilor art.15, alin 231, din HG 962/2001 :”pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, titularii contractelor de închiriere au obligaţia să transmită administratorilor locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documente din care să rezulte veniturile nete pe fiecare membru al familiei titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni.”

        În măsura în care intervin modificari privitoare la actele de stare civila sau orice alte modificari care duc la schimbarea conditiilor avute în vedere inițial la atribuirea locuintei, titularul de contract are obligatia de a depune documentele justificative, sub sanctiunea rezilierii contractului și a pierderii dreptului de a beneficia de o locuință.

Pentru informatii suplimentare va invitam sa va adresati Serviciului Fond Locativ Contracte si Controlul Asociatiilor de Proprietari din cadrul Primariei Municipiului Onesti, B-dul Oituz nr.17, parter.


 publicat  in 13.01.2022!

 

 

 

Anunt PUBLIC - Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Onesti pentru perioada 2021-2030 - publicat in 20.12.2021

Stimati cetateni ai orasului,

Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiul Onesti deruleaza in prezent activitatile necesare elaborarii  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Onesti pentru perioada 2021 – 2030  

Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne sprijini in demersul de a imbunatati caliatea vietii in orasul nostru prin completarea unui chestionar online privind nevoile si prioritatile de dezvoltare ale orasului, din toate domeniile, de la mobilitate, regenerare urbana, digitalizare, educatie, sanatate sau incluziune, pana la guvernanta locala.

Chestionarul se gaseste la urmatorul link:

Sondaj de opinie - SIDU Onești 2021 - 2030

Strategia de dezvoltare reprezinta un document strategic al carui scop, in cadrul perioadei curente de programare 2021-2030, este reprezentat de asigurarea unei viziuni coerente de dezvoltare la nivelul orasului, transpuse intr-un portofoliu de propuneri prioritare, ideal sprijinite de comunitate si finanțabile de catre Uniunea Europeana.

Ca instrument de planificare, o Strategie Integrata (SIDU) trebuie sa raspunda la nevoile locale de dezvoltare prin implementarea unui proces participativ in care buna guvernanta, colaborarea si implicarea comunitatii sa reprezinte piloni de dezvoltare si sa asigure continuitatea pe termen lung a viziunii de dezvoltare.

Va multumim mult pentru efort si sprijin!


 publicat  in 20.12.2021!