EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Serviciul Public de alimentare cu Apă și canalizare

din  Municipiul  ONEȘTI  


 1.      LEGISLAȚIE: Extras legislație, Legea nr.241/2004, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 215/2001, H.C.J. nr.5/1995, publicat in 25.07.2016


 2.      HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL Onești: H.C.L. nr.39/1999, H.C.L. nr.72/2002, H.C.L. nr.12/1996, H.C.L. nr.82/2011, H.C.L. nr.84/2011, H.C.L. nr.89/2011, H.C.L. nr. 102/2011, Istoric serviciul de Apă și canalizare din Municipiul Onești, publicat in 25.07.2016


3.      HOTĂRÂRI ALE INSTANȚELOR de JUDECATĂ: Decizia civila nr.3515/2014, Sentinta Civila nr.950/2015, Sentinţa Civilă nr.2/2003, Sentinţa civilă nr.677/2004, Decizia nr.2281/2007, Sentinta civila nr. 3002/2014, Sentinta civila nr. 2947/2014, Raport S.C. Secont S.A. la privatizarea S.C. Onedil S.A., publicat in 25.07.2016


4.      TARIFUL LA APA POTABILĂ ȘI LA CEA DE CANALIZARE: H.C.L. nr.62/2011, CRAB, Ordinul 65/2007, Metodologie Ordin 65, publicat in 25.07.2016


5.      CORESPONDENȚĂ AUTORITĂȚI: A.N.R.S.C., Instituția Prefectului, Consiliul Județean Bacău, publicat in 25.07.2016


6.     COMUNICATE PRIMĂRIA Municipiului ONEȘTI: 

>> Comunicatul  din data de 19.07.2016

>> Comunicatul  din data de 14.07.2016

>> Comunicatul  din data de 11.07.2016

>> Comunicatul  din data de 08.07.2016

>> Comunicatul  din data de 30.06.2016


 

Buletin informativ

                                           BULETIN INFORMATIV 
                 publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

   Asigurarea accesului la informaţiile de interes public  conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Registraturii generale a Primariei Municipiului Onesti, la adresa de e-mail :  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  sau la sediul din bd. Oituz, nr.17, Municipiul Onesti, jud. Bacau, telefon 0234/324243, fax 0234/313911. 

   Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un Buletin Informativ care va cuprinde informatii de interes public: 

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica: Organigrama si Statul de functii, atributiile departamentelor: Regulament intern, ROF-PrimarieROF-CL, ROF - Piata,  programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul: Bugetul consolidat pentru anul 2020, Aprobare modificari la Bugetul consolidat - anul 2020, Rectificare a Bugetului consolidat - anul 2020Bilant la 31.03.2020Contul de Rezultat Patrimonial;

f) programele si strategiile proprii: Strategia de dezvoltare locala, Strategia de dezvoltare Servicii sociale, Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2016-2020;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

 

 

Modalitati de contestare

                                           

 

                                  Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate, au in vedere un Model de CERERE de contestare utilizat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

 

 

Raport de evaluare

                                       


 

             Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

       

 

         Raport de evaluare pentru anul 2022 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

         Raport de evaluare pentru anul 2021 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

         Raport de evaluare pentru anul 2020 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

         Raport de evaluare pentru anul 2019 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

         Raport de evaluare pentru anul 2018 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

         Raport de evaluare pentru anul 2017 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

          Raport de evaluare pentru anul 2016 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

          Raport de evaluare pentru anul 2015 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

          Raport de evaluare pentru anul 2014 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public