Raport de evaluare

                                       


 

             Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

 

           Raport de evaluare pentru anul 2015 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

          Raport de evaluare pentru anul 2014 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public