Raport de evaluare

                                       


 

             Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

       

 

         Raport de evaluare pentru anul 2021 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

         Raport de evaluare pentru anul 2020 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

         Raport de evaluare pentru anul 2019 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

         Raport de evaluare pentru anul 2018 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

         Raport de evaluare pentru anul 2017 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

          Raport de evaluare pentru anul 2016 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

          Raport de evaluare pentru anul 2015 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

          Raport de evaluare pentru anul 2014 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public