EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Consultare publica 2020

 

PROIECTE de  HOTĂRÂRI

supuse  Consultării  Publice - Anul  2020

  

 

 

 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2021; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 24.12.2020

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat, anul 2021, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind Bugetul de venituri consolidat-Municipiul Onești, 2021

Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Rețelei Școlare a Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2021-2022; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 14.12.2020

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Retelei școlare, anul 2021-2022, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare si Anexa privind Reteaua scolara - Municipiul Onesti

Raport de specialitate - proiect HCL


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind stabilirea Impozitelor și taxelor locale aplicabile începând cu anul 2021 în Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 05.11.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - Impozite si taxe locale 2021

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexe  si  Nota de fundamentare Impozite si taxe locale 2021

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind Completarea si modificarea HCL nr.213/2020 pentru aprobare Plan Urbanistic Zonal - Construire statie de captare, tratare, inmagazinare si pompare apa potabila in Municipiul OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 27.10.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - completare-modificare HCL privind PUZ Construire Statie de tratare, inmagazinare si pompare apa potabila

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare completare-modificare HCL-PUZ

   * Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind Instituirea unor Facilitati Fiscale si aprobarea Procedurii de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 08.07.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - lnstituire Facilitati Fiscale

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare Instituire Facilitati Fiscale

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Planului de masuri pentru buna gospodarire a Municipiului Onesti, pentru anul 2020-2021InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 26.05.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - Plan de masuri pentru buna gospodarire

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare si Anexa - Plan de masuri pentru buna gospodarire

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea Regulamentului privind  conditiile, criteriile si Procedura de finantare a programelor sportive de utilitate publica, initiate de catre organizatiile sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare - Municipiului OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 19.02.2020  

Anunt elaborare proiect HCL - Regulament si procedura finantare programe sportive de utilitate publica

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare si Anexa - Regulament finantare programe sportive de utilitate publica

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.5 din 25 Ianuarie 2008 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a regulamentelor necesare organizarii si functionarii Serviciului Public de Transport Local - Municipiului OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 22.01.2020  

Anunt elaborare proiect HCL - modificare Regulament serviciu Transport public local

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare - modificare Regulament serviciu Transport public local

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.18 din 07 Martie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si executare a Serviciului de transport in regim de Taxi si in regim de inchiriereInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 22.01.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - modificare Regulament executare Serviciul de Taxi

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotarare - modificare Regulament executare Serviciul de Taxi

   * Raport de specialitate - proiect HCL  

 

 


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2019 


 Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2018


 

Consultare publica 2019

 

PROIECTE de  HOTĂRÂRI

supuse  Consultării  Publice - Anul  2019

  

 

 

 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2020; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 19.12.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat, anul 2020, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind Bugetul de venituri consolidat-Municipiul Onești, 2020

Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Rețelei Școlare a Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2020-2021; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 12.12.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Retelei școlare, anul 2020-2021, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarareAnexe privind rețeaua școlară-Municipiul Onești

Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului privind stabilirea unor masuri de buna gospodarire a Municipiului OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 11.12.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - modificare Regulament masuri de buna gospodarire

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare - modificare Regulament masuri de buna gospodarire

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind Procedura de lucru in Municipiul Onesti pentru desfasurarea activitatii de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehicolelor stationate neregulamentar, precum si a celor abandonate sau fara stapanInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 25.11.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - Procedura de lucru - vehicole stationate neregulamentar

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarareAnexa - Procedura de lucru in Municipiul Onesti

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic al drepturilor de proprietate publică și de proprietate publică privată ale unității administrativ-teritoriale Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 13.11.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Regulament regim juridic -drepturi de proprietate

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexa - Regulament regim juridic al drepturilor de proprietate

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind stabilirea Impozitelor și taxelor locale aplicabile începând cu anul 2020 în Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 25.10.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - Impozite si taxe locale 2020

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexe  si Nota de fundamentare Impozite si taxe locale 2020

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cresei din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala din Municipiul Onești,  InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 23.09.2019  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF_Cresa - Directia Generala de Asistenta Sociala - Municipiul Onești 

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotărâre - ROF _Cresa - Directia Generala de Asistenta Sociala -Municipiul Onesti

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind Instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a obligatiilor bugetare accesorii aferente obligatiilor fiscale bugetare principale, restante la data de 31.12.2018, inclusiv, datorate bugetului local de contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala  a Municipiului Onesti, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 23.09.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Facilitati fiscale si procedura de anulare obligatii bugetare

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare instituire Facilitati fiscale si aprobare procedura de anulare obligatii bugetare

Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti”, Muzeul Municipal de Istorie, Cinematograful „Capitol” din Municipiul Onești,  InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 07.08.2019  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF_Bilioteca Municipala „Radu Rosetti” - Municipiul Onești 

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotărâreAnexă - Regulament de organizare și funcționare 

   * Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.131/13 decembrie 2012 de aprobare a Regulamentului-cadru privind autorizarea si functionarea Unitatilor Comerciale in Municipiul Onești, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 04.06.2019

Anunt elaborare proiect HCL - modificare-completare Regulament cadru de autorizare si functionare Unitati Comerciale in Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de Hotarare privind modificare/completare Regulament cadru de autorizare si functionare

Raport de specialitate - proiect HCL 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea ”Planului de analiza si acoperire a riscurilor in Municipiul Onești pentru 2019, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 31.05.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Plan de analiza si acoperire a riscurilor - Municipiul Onești-2019

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare si Anexa - Plan de analiza si acoperire a riscurilor - Municipiul Onești, 2019

Raport de specialitate - proiect HCL  


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea ”Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență” al Municipiului Onești pentru 2019, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 25.04.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Plan anual prevenire și gestionare situații de urgență - Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare si Anexe - Plan anual prevenire situații de urgență - Municipiul Onești, 2019

Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 12.04.2019  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF - SPCLEP -Municipiul Onești 

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotărâre si Anexa- Regulament de organizare și funcționare SPCLEP 

   * Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea indexării Impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020 în Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 07.03.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - Indexare Impozite si taxe locale 2020

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexe - Indexare Impozite si taxe locale 2020

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Buget de venituri și cheltuieli al SC Domeniu Public și Privat SA, Municipiul Onești,  pe anul 2019InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 21.02.2019

Anunt elaborare proiect HCL - Buget de venituri și cheltuieli, anul 2019 - SC DPP SA Onesti

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de Hotărâre și Anexa -BVC_SC DPP SA Onesti

* Raport de specialitate - proiect HCL   


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2019; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 11.01.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat, anul 2019, Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind Bugetul de venituri consolidat-Municipiul Onești, 2019

Raport de specialitate - proiect HCL


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Municipiului Onești,  InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 08.01.2019  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF Serviciul gestionare câini fără stăpân - Municipiul Onești 

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotărâreAnexă - Regulament de organizare și funcționare 

   * Raport de specialitate - proiect HCL  

 


 Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2018


 

Consultare publica

 

PROIECTE de  HOTĂRÂRI

supuse  Consultării  Publice - Anul  2023

 

 

 

Proiect  de Hotărâre  --pentru aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal -  Centrală electrică eoliană Onești de 85 MW și racord la stația electrică Borzești, publicat în data de 16.05.2023  

  * Anunt proiect hotarare HCL 

 * Referat de aprobare - proiect HCL  

  * Proiect de Hotărâre  - proiect HCL  

 * Raport de specialitate - proiect HCL    

 Anexa - proiect HCL        


Proiect  de Hotărâre  --pentru aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal -  modificare limita intravilan,  construire locuinta individuala, anexa gospodareasca si bransamente utilitati str. George Enescu, nr.11A, municipiul Onesti , judetul Bacau, publicat în data de 11.04.2023  

  * Anunt proiect hotarare HCL  

 * Referat de aprobare - proiect HCL  

 * Proiect de Hotărâre  - proiect HCL  

 * Raport de specialitate - proiect HCL    

 * Referat - proiect HCL   

 * Anexa - proiect HCL      


Proiect  de Hotărâre  --pentru aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal -  reconversie functionala din zona industrie petrochimica in zona mixta depozitare, productie, comert, generat de imobilele teren/constructii - strada Uzinei,  municipiul Onesti, judetul Bacau, publicat în data de 31.03.2023 

  * Anunt proiect hotarare HCL 

 * Referat de aprobare - proiect HCL 

 * Proiect de Hotărâre  - proiect HCL 

 * Raport de specialitate - proiect HCL    

 * Anexa - proiect HCL      


Proiect  de Hotărâre  --pentru aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - construire locuinta individuala p+1, imprejmuire teren si amenajari exterioare str.Silistei, nr. 16B, municipiul Onesti, judetul Bacau, publicat în data de 31.03.2023 

  * Anunt proiect hotarare HCL 

 * Referat de aprobare - proiect HCL 

 * Proiect de Hotărâre  - proiect HCL 

 * Raport de specialitate - proiect HCL    

 * Anexa - proiect HCL     


Proiect  de Hotărâre  --referitor la elaborarea proiectului de hotarare pentru aprobarea documentatiei de urbanism ,,Plan Urbanistic Zonal'' - Reconversie functionala imobile cu numar cadastral 62532 si 62532-CI, situate in B-dul Republicii, nr.76, municipiul Onesti, judetul Bacau, publicat în data de 16.03.2023

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL   

 * Anexa - proiect HCL   


Proiect  de Hotărâre  --referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului SC Domeniu Public si Privat Onesti SA pe anul 2023, publicat în data de 27.01.2023

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL  


Proiect  de Hotărâre  --referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea ,,Programului de imbunatatire a eficientei energetice a Municipiului Onesti, judetul Bacu'', publicat în data de 03.01.2023

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL   

 * Anexa     


Proiect  de Hotărâre  --referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea ,, Planului de nmobilitate urbana a municipiului Onesti pentru perioada 2022-2030'', publicat în data de 03.01.2023

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL   

 * Anexa    

 


 Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2022 


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2021  


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2020  


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2019 


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2018


 

Consultare publica 2021

 

PROIECTE de  HOTĂRÂRI

supuse  Consultării  Publice - Anul  2021

  

 

 

 

  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Municipiului Onesti pe anul 2022, a bugetului multianual, a bugetului la activitatile autofinantate, a listelor de investitii pe anul 2022 si a listelor de investitii multianuale si Spitalului Municipal ,,Sfantul Ierarh Dr. Luca'' Onesti, publicat în data de 20.12.2021

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL  

* Anexa - proiect HCL *


 Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea documentatiei de urbanism ,,Planul Urbanistic Zonal - construire spatiu comercial si schimbare functiuni imobile cu numar cadastrale 67369 si 67370' publicat în data de 16.12.2021

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL   

* Referat *

* Raport informare - Etapa I *

* Raport informare - Etapa II *

*Proiect  *


  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea documentatiei de urbanism Planul Urbanistic Zonal ,, Reconversie functionala imobil cu numar cadastral 76468 situat in strada Calea Brasovului nr.42A, din municipiul Onesti, judetul Bacau'', publicat în data de 16.12.2021

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL   

* Anexa - proiect HCL *


  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea retelei scolare a municipiului Onesti pentru anul 2022-2023, publicat în data de 09.12.2021

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL   

* Anexa - proiect HCL


* *  Proiect  de Hotărâre  -- privind insusirea si aprobarea imnului municipiului Onesti, judetul Bacau, publicat în data de 09.11.2021

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL   

* Anexa - proiect HCL  


 * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscala, a modului de evaluare a acestora si incadrarea in categoriile de impozitare in Municipiului Onești, publicat în data de 27.10.2021

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL 

* Raport de specialitate - proiect HCL  

* Studiu de impact


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a unor taxe speciale pe anul 2022 in Municipiului Onești, publicat în data de 18.10.2021

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Nota fundamentare

Proiect de Hotărâre - proiect HCL 

* Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - ,,Construire spatiu vanzare obiecte bisericesti, municipiul Onesti, judetul Bacau''InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 24.08.2021

Anunt elaborare proiect HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Plan Urbanistic Zonal

Proiect de Hotărâre - proiect HCL 

* Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - ,,Infiintare cimitir si construire capela mortuara''InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 24.08.2021

Anunt elaborare proiect HCL 

Referat de aprobare - proiect HCL

Plan Urbanistic Zonal

Proiect de Hotărâre - proiect HCL 

* Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind instituirea de  Parcari  supuse taxarii cu plata prin SMS pe domeniul public al municipiului Onesti si aprobarea regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 13.07.2021

Proiect de Hotărâre - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Regulamentului procedura constituirii dreptului de superficie asupra terenurilor aflate in domeniul privat al Municipiului Onesti in favoarea proprietarilor de constructii amplasate pe aceste terenuriInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 21.04.2021

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Regulament/Procedura constituire drept de superficie, Municipiul Onesti

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL 

* Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Buget de venituri și cheltuieli al SC Domeniu Public și Privat Onesti SA, Municipiul Onești,  pe anul 2021InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 19.03.2021

Anunt elaborare proiect HCL - Buget de venituri și cheltuieli, anul 2021 - SC DPP SA Onesti

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre și Anexe -BVC_SC DPP SA Onesti

* Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Construire Spatiu Comercial  si schimbare functiuni imobile cu numere cadastrale 67369 si 67370 din Municipiul Onești, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 01.03.2021

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Construire Spatiu Comercial, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare si Anexa _ PUZ - Construire Spatiu Comercial - Municipiul Onesti

Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Procedurii de acordare a inlesnirilor la plata pentru obligatiile fiscale/bugetare restante la bugetul local al Municipiului Onești, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 26.02.2021

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Procedura acordare inlesniri la plata, Municipiul Onești

Nota de fundamentare acordare esalonari la plata obligatii fiscale/bugetare

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare si Procedura acordare inlesniri la plata obligatii fiscale/bugetare

Raport de specialitate - proiect HCL


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului privind intretinerea si circulatia cainilor cu stapan in Municipiul Onești, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 15.02.2021

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Regulament privind cainii cu stapan, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare si Regulament privind cainii cu stapan - Municipiul Onesti

Raport de specialitate - proiect HCL

 

 


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2020  


 Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2019 


 Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2018


 

Consultare publica 2022

 

PROIECTE de  HOTĂRÂRI

supuse  Consultării  Publice - Anul  2022

 

 

 

 

 


Proiect  de Hotărâre  --referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Municipiului Onesti pentru anul 2023, publicat în data de 15.12.2022

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL   

 * Anexa     


Proiect  de Hotărâre  -- referitor la elaborarea proiectului de hotarare pentru aprobarea retelei scolare a municipiului Onesti pentru anul 2023-2024, publicat în data de 12.12.2022

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL   

 * Anexa   


Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Onesti pentru perioada 2022-2030, publicat în data de 02.11.2022

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL   

 * Anexa    


Proiect  de Hotărâre  -- referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a unor taxe speciale pe anul 2023, publicat în data de 21.10.2022

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  + anexa - proiect HCL

 * Nota de fundamentare - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL   

 * Erata Anexa 5   


Proiect  de Hotărâre  -- referitor la elaborarea proiectului de hotarare pentru aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte in vederea repartizarii locuintelor sociale, destinate inchirierii in municipiul Onesti, publicat în data de 21.10.2022

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL  


Proiect  de Hotărâre  -- aprobarea Regulamentului privind autorizarea si desfasurarea activitatilor economice in municipiul Onesti, publicat în data de 14.09.2022

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL   


Proiect  de Hotărâre  -- aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru buna gospodarire, pentru instaurarea unui climat de ordine si curatenie pe teritoriul municipiul Onesti, publicat în data de 30.08.2022

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL  

 * Anexa - proiect HCL  


Proiect  de Hotărâre  -- aprobarea Regulamentului privind gestionarea deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor de constructii pe teritoriul administrative al municipiului Onesti, publicat în data de 12.07.2022

 Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL  

 * Anexa - proiect HCL  


 Proiect  de Hotărâre  -- aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Onesti pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute conform legii, publicat în data de 12.07.2022

 Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL  

 * Anexa - proiect HCL 


Proiect  de Hotărâre  -- aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - reconversie functionala din platforma industriala petrochimica in zona industriala: productie, depozitare, spatii administrative si functiuni complementare - municipiul Onesti, Juderul Bacau, publicat în data de 06.07.2022

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL  

* Meniul de prezentare - proiect HCL

* Avize + Planse 


Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea ajutoarelor financiare de urgenta familiilor sau persoanelor singure care se afla in situatii de necesitate, publicat în data de 28.06.2022

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre + Anexa  - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL   


Proiect  de Hotărâre  -- privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a municipiului Onesti, judetul Bacaui, publicat în data de 23.05.2022

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL  


Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor proprietatea Municipiului Onesti, publicat în data de 23.05.2022

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre + ANEXA - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL  


Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Onesti, publicat în data de 25.03.2022

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre + ANEXA - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL 


Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte in vederea repartizarii locuintelor sociale, destinate inchirierii in municipiul Onesti, publicat în data de 09.03.2022

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL  


Proiect  de Hotărâre  -- privind actualizarea procedurilor de evaluare a organizatiilor non-guvernamentale in vederea inscrierii pe lista de prioritati pentru atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, propietate publica sau privata a municipiului Onesti , publicat în data de 22.02.2022 

Anunt proiect hotarare HCL 

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL  

* Anexa nr.1 - proiect HCL

* Anexa nr.2 - proiect HCL


Proiect  de Hotărâre - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Domeniu Public si Privat Onesti SA pe anul 2022, publicat in data de 18.02.2022

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL  

 


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2021  


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2020  


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2019 


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2018


 

Vanzare Teren Extravilan 2022


 

 

          Anul  2022


64.Oferta de Vanzare nr.  64 din 09.12.2022, Stefan Scripcaru,  Mariana Gongos, Veronica Manole, Eugen Scripcaru si Ionel Scripcaru

63.Oferta de Vanzare nr.  63 din 18.11.2022, Elena Moise

62.Oferta de Vanzare nr.  62 din 15.11.2022, Viorica Popa

61.Oferta de Vanzare nr.  61 din 09.11.2022, Sinziana Iordache si Ronald Iordache

60.Oferta de Vanzare nr.  60 din 09.11.2022, Sinziana Iordache si Ronald Iordache

59.Oferta de Vanzare nr.  59 din 19.10.2022, Aurica Giana, Ovidiu Giana si Catalin Giana

58.Oferta de Vanzare nr.  58 din 18.10.2022, Istudor Ancuta

57.Oferta de Vanzare nr.  57 din 04.10.2022, Robert Coroblea, Mihaela Coroblea

56.Oferta de Vanzare nr.  56 din 26.09.2022, Ion Nedelcu

55.Oferta de Vanzare nr.  55 din 12.09.2022, Mircea Bucioaca

54.Oferta de Vanzare nr.  54 din 12.09.2022, Elena Podoleanu si Constantin Gheorghe Podoleanu

53.Oferta de Vanzare nr.  53 din 12.09.2022, Francisc Cosa

52.Oferta de Vanzare nr.  52 din 29.08.2022, Liliana Stefan

51.Oferta de Vanzare nr.  51 din 23.08.2022, Coletta Bucuroiu

50.Oferta de Vanzare nr.  50 din 23.08.2022, Claudia Stanciu si Gabriel Stanciu

49.Oferta de Vanzare nr.  49 din 18.08.2022, Andrei Iancu

48.Oferta de Vanzare nr.  48 din 18.08.2022, Andrei Iancu

47.Oferta de Vanzare nr.  47 din 18.08.2022, Andrei Iancu

46.Oferta de Vanzare nr.  46 din 18.08.2022, Andrei Iancu

45.Oferta de Vanzare nr.  45 din 18.08.2022, Andrei Iancu

44.Oferta de Vanzare nr.  44 din 18.08.2022, Andrei Iancu

43.Oferta de Vanzare nr.  43 din 18.08.2022, Andrei Iancu

42.Oferta de Vanzare nr.  42 din 18.08.2022, Andrei Iancu

41.Oferta de Vanzare nr.  41 din 18.08.2022, Andrei Iancu

40.Oferta de Vanzare nr.  40 din 18.08.2022, Andrei Iancu

39.Oferta de Vanzare nr.  39 din 18.08.2022, Andrei Iancu

38.Oferta de Vanzare nr.  38 din 18.08.2022, Andrei Iancu

37.Oferta de Vanzare nr.  37 din 18.08.2022, Andrei Iancu

36.Oferta de Vanzare nr.  36 din 18.08.2022, Andrei Iancu

35.Oferta de Vanzare nr.  35 din 18.08.2022, Andrei Iancu

34.Oferta de Vanzare nr.  34 din 18.08.2022, Andrei Iancu

33.Oferta de Vanzare nr.  33 din 18.08.2022, Andrei Iancu

32.Oferta de Vanzare nr.  32 din 18.08.2022, Andrei Iancu

31.Oferta de Vanzare nr.  31 din 18.08.2022, Andrei Iancu

30.Oferta de Vanzare nr.  30 din 04.08.2022, Olimpia Titu

29.Oferta de Vanzare nr.  29 din 15.07.2022, Adriana Agu

28.Oferta de Vanzare nr.  28 din 14.07.2022, Victoria Cuhal si Magdalena Padilla

27.Oferta de Vanzare nr.  27 din 14.07.2022, Maria Modiga si Silviu Modiga

26.Oferta de Vanzare nr.  26 din 14.07.2022, Maria Modiga

25.Oferta de Vanzare nr.  25 din 11.07.2022, Vasile Danaita

24.Oferta de Vanzare nr.  24 din 11.07.2022, Vasile Danaita

23.Oferta de Vanzare nr.  23 din 11.07.2022, Vasile Danaita

22.Oferta de Vanzare nr.  22 din 08.07.2022, Vasile Blanaru, Maria Blanaru

21.Oferta de Vanzare nr.  21 din 04.07.2022, Constantin Guramba

20.Oferta de Vanzare nr.  20 din 04.07.2022, Constantin Guramba

19.Oferta de Vanzare nr.  19 din 29.06.2022, Fanica Dobrescu

18.Oferta de Vanzare nr.  18 din 28.06.2022, Cornelia Coropca, Irina Crismaru, Ileana Dumitrascu

17.Oferta de Vanzare nr.  17 din 06.06.2022, Ion Mihalcea

16.Oferta de Vanzare nr.  16 din 30.05.2022, Maria Ciofoaia

15.Oferta de Vanzare nr.  15 din 25.05.2022, Viorel Andronic

14.Oferta de Vanzare nr.  14 din 20.05.2022, Vasile Capata, Elena-Iuliana Capata

13.Oferta de Vanzare nr.  13 din 09.05.2022, Mircea Bucioaca

12.Oferta de Vanzare nr.  12 din 02.05.2022, Angela Iliescu, Dumitru Trofim Iliescu

11.Oferta de Vanzare nr.  11 din 02.05.2022, Angela Iliescu, Dumitru Trofim Iliescu

10.Oferta de Vanzare nr.  10 din 28.03.2022, Geana Silviu, Geana Irina

  9.Oferta de Vanzare nr.  9 din 28.03.2022, Geana Silviu, Geana Irina

  8.Oferta de Vanzare nr.  8 din 23.03.2022, Dima Ion, Dima Marinela

  7.Oferta de Vanzare nr.  7 din 09.03.2022, Iacob Daniel, Iacob Carmen

  6.Oferta de Vanzare nr.  6 din 28.02.2022, Toma Viorica

  5.Oferta de Vanzare nr.  5 din 22.02.2022, Paduraru Maria, Moisa Veronica, Obrinteschi Elena, Mustafa Ana

  4.Oferta de Vanzare nr.  4 din 17.02.2022, Ion Popa

  3.Oferta de Vanzare nr.  3 din 17.02.2022, Ioan Mart si Virginica MartVeronica Harlea

  2.Oferta de Vanzare nr.  2 din 16.02.2022, Veronica Harlea

  1.Oferta de Vanzare nr.  1 din 07.02.2022, Vasile Bratu

  

 

    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2021


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2020


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2019


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2018


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2017


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2016


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2015


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2014

Vanzare Teren Extravilan


          Anul  2023


22.Oferta de Vanzare nr.  22 din 23.05.2023, Cadar Fabian

21.Oferta de Vanzare nr.  21 din 23.05.2023, Stefan IoneliaMarius

20.Oferta de Vanzare nr.  20 din 23.05.2023, Stefan Marius

19.Oferta de Vanzare nr.  19 din 23.05.2023, Holban Maria

18.Oferta de Vanzare nr.  18 din 23.05.2023, Olaru Ion

17.Oferta de Vanzare nr.  17 din 23.05.2023, Chiriac Ion

16.Oferta de Vanzare nr.  16 din 23.05.2023, Zamfir Mircea

15.Oferta de Vanzare nr.  15 din 03.04.2023, Mînicuță Mariana

14.Oferta de Vanzare nr.  14 din 14.03.2023, Dănăiță Elena

13.Oferta de Vanzare nr.  13 din 09.03.2023, Cosa Alexandru

12.Oferta de Vanzare nr.  12 din 09.03.2023, Mihalcea Miaila

11.Oferta de Vanzare nr.  11 din 09.03.2023, Mihalcea Miaila

10.Oferta de Vanzare nr.  10 din 02.03.2023, Agu Adriana

9.Oferta de Vanzare nr.  9 din 01.02.2023, Gondos Luminita, Gondos Georgiana, Gondos Eduard-Ionut

8.Oferta de Vanzare nr.  8 din 01.02.2023, Gondos Luminita, Gondos Georgiana, Gondos Eduard-Ionut

7.Oferta de Vanzare nr.  7 din 18.01.2023, Galben Cristinel si Galben Paula-Elena

6.Oferta de Vanzare nr.  6 din 18.01.2023, Popa Rodica, Serban Costel si Serban Emil

5.Oferta de Vanzare nr.  5 din 16.01.2023, Negoita Izabela

4.Oferta de Vanzare nr.  4 din 13.01.2023, Ciofoaia Mihai

3.Oferta de Vanzare nr.  3 din 06.01.2023, Bucioaca Ileana, Iancu Viorica, Roman Mihai si Birgu Rodica-Monica

2.Oferta de Vanzare nr.  2 din 04.01.2023, Bontas Gheorghe

1.Oferta de Vanzare nr.  1 din 03.01.2023, Negoita Lorica
 

 


Vanzare Teren Extravilan - Anul 2022


   Vanzare Teren Extravilan - Anul 2021


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2020


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2019


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2018


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2017


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2016


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2015


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2014

Vanzare Teren Extravilan 2020


        

 
 

               Anul  2020

 


115.Oferta de Vanzare nr.349 din 22.09.2020, Adrian TARTOACA

114.Oferta de Vanzare nr.347 din 16.09.2020, Ana FODOR

113.Oferta de Vanzare nr.346 din 16.09.2020, Vasile POPOIU

112.Oferta de Vanzare nr.345 din 15.09.2020, Maria MOISA

111.Oferta de Vanzare nr.344 din 15.09.2020, Manuel ILCU

110.Oferta de Vanzare nr.343 din 15.09.2020, Iulian BIBICA

109.Oferta de Vanzare nr.342 din 15.09.2020, Sanda IORDACHE

108.Oferta de Vanzare nr.341 din 15.09.2020, Sanda IORDACHE1

107.Oferta de Vanzare nr.340 din 15.09.2020, Sanda IORDACHE2

106.Oferta de Vanzare nr.339 din 09.09.2020, Mihai IANCU

105.Oferta de Vanzare nr.337 din 10.08.2020, Tereza BALANUCA

104.Oferta de Vanzare nr.336 din 06.08.2020, Ion NEGOITA

103.Oferta de Vanzare nr.335 din 06.08.2020, Gheorghe ANTOHE

102.Oferta de Vanzare nr.334 din 25.06.2020, Maria ROTARU

101.Oferta de Vanzare nr.333 din 23.06.2020, Viorica DOBOS

100.Oferta de Vanzare nr.332 din 10.06.2020, Miorica ASTANEI

99.Oferta de Vanzare nr.331 din 09.06.2020, Ionel SCRIPCARU

98.Oferta de Vanzare nr.330 din 09.06.2020, Ionel SCRIPCARU1

97.Oferta de Vanzare nr.329 din 27.05.2020, Aurica ISAIC

96.Oferta de Vanzare nr.328 din 25.05.2020, Zanica ROTARU

95.Oferta de Vanzare nr.327 din 14.05.2020, Luminita GONDOS

94.Oferta de Vanzare nr.326 din 14.05.2020, Luminita GONDOS1

93.Oferta de Vanzare nr.325 din 14.05.2020, Luminita GONDOS2

92.Oferta de Vanzare nr.324 din 12.05.2020, Mihai BUCIOACA

91.Oferta de Vanzare nr.323 din 23.03.2020, Veronica KRISTOF

90.Oferta de Vanzare nr.322 din 25.02.2020, Andrei SIMON

89.Oferta de Vanzare nr.321 din 25.02.2020, Andrei SIMON1

88.Oferta de Vanzare nr.320 din 25.02.2020, Andrei SIMON2

87.Oferta de Vanzare nr.319 din 25.02.2020, Andrei SIMON3

86.Oferta de Vanzare nr.318 din 20.02.2020, Doru POPOIU

85.Oferta de Vanzare nr.317 din 19.02.2020, Romeo UDREA

84.Oferta de Vanzare nr.316 din 18.02.2020, Gh. HURUBAS

83.Oferta de Vanzare nr.315 din 30.01.2020, Ioan IRIMIA

82.Oferta de Vanzare nr.314 din 10.01.2020, Stefan MASGRAS

81.Oferta de Vanzare nr.313 din 10.01.2020, Stefan MASGRAS1


          

 

      

 

    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2019


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2018


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2017


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2016


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2015


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2014

Vanzare Teren Extravilan 2018


        

 

              Anul  2018

 

101.Oferta de Vanzare nr.231 din 19.12.2018, Fadesa ROMANIA

100.Oferta de Vanzare nr.230 din 19.12.2018, Fadesa ROMANIA1

99.Oferta de Vanzare nr.229 din 18.12.2018, Maria AL-AZMEH

98.Oferta de Vanzare nr.228 din 04.12.2018, Mihai BINDAR

97.Oferta de Vanzare nr.227 din 28.11.2018, Liviu OPREA

96.Oferta de Vanzare nr.226 din 28.11.2018, Rodica BRUMA

95.Oferta de Vanzare nr.225 din 19.11.2018, Veronica MOISA

94.Oferta de Vanzare nr.224 din 14.11.2018, Vasile MIRON

93.Oferta de Vanzare nr.223 din 10.10.2018, Dana ANGHEL

92.Oferta de Vanzare nr.222 din 10.10.2018, Dana ANGHEL1

91.Oferta de Vanzare nr.221 din 10.10.2018, Ionel FERARU

90.Oferta de Vanzare nr.220 din 10.10.2018, Ionel FERARU1

89.Oferta de Vanzare nr.219 din 30.08.2018, Ileana BELCEANU

88.Oferta de Vanzare nr.218 din 27.08.2018, C-tin ANTON

87.Oferta de Vanzare nr.217 din 24.08.2018, Maricica DOHOTARU

86.Oferta de Vanzare nr.216 din 13.08.2018, Rozalia MANEA

85.Oferta de Vanzare nr.215 din 10.08.2018, Viorica LAZAR

84.Oferta de Vanzare nr.214 din 07.08.2018, Varvara LECA

83.Oferta de Vanzare nr.213 din 01.08.2018, Alexandru BEJAN

82.Oferta de Vanzare nr.212 din 01.08.2018, Alexandru BEJAN1

81.Oferta de Vanzare nr.211 din 30.07.2018, Marius PASCU

80.Oferta de Vanzare nr.210 din 19.07.2018, Mihai FENESIU

79.Oferta de Vanzare nr.209 din 19.07.2018, Mihai FENESIU1

78.Oferta de Vanzare nr.208 din 18.07.2018, Costica MAXIM

77.Oferta de Vanzare nr.207 din 17.07.2018, Ileana FILIP

76.Oferta de Vanzare nr.206 din 16.07.2018, Gelu PANFIL

75.Oferta de Vanzare nr.205 din 06.07.2018, Mioara PLOAE

74.Oferta de Vanzare nr.204 din 25.06.2018, Emilia VARVARICI

73.Oferta de Vanzare nr.203 din 18.06.2018, Nicoleta RENTEA

72.Oferta de Vanzare nr.202 din 18.06.2018, Eleonora BINDAR

71.Oferta de Vanzare nr.201 din 14.06.2018, Ionut OLARU

70.Oferta de Vanzare nr.200 din 14.06.2018, Ionut OLARU1

69.Oferta de Vanzare nr.199 din 11.06.2018, Carmen CIOABA

68.Oferta de Vanzare nr.198 din 11.06.2018, Carmen CIOABA1

67.Oferta de Vanzare nr.197 din 05.06.2018, Ileana DIMOFTE

66.Oferta de Vanzare nr.196 din 11.05.2018, Carmen ANTON

65.Oferta de Vanzare nr.195 din 11.05.2018, Carmen ANTON1

64.Oferta de Vanzare nr.194 din 24.04.2018, Ion BOBIRNAC

63.Oferta de Vanzare nr.193 din 12.04.2018, Vasile LUPU

62.Oferta de Vanzare nr.192 din 12.04.2018, Ion LUPU

61.Oferta de Vanzare nr.191 din 12.04.2018, Vasile LUPU1

60.Oferta de Vanzare nr.189 din 14.03.2018, Vasile POPOIU

59.Oferta de Vanzare nr.188 din 06.03.2018, Elena CARNARU

58.Oferta de Vanzare nr.187 din 06.03.2018, Elena CARNARU1

57.Oferta de Vanzare nr.186 din 15.02.2018, Gheorghe PUIU

56.Oferta de Vanzare nr.185 din 15.02.2018, Gheorghe PUIU1

55.Oferta de Vanzare nr.184 din 06.02.2018, Rodica PLETEA

54.Oferta de Vanzare nr.183 din 25.01.2018, Ileana SPOIALA

53.Oferta de Vanzare nr.182 din 10.01.2018, Titu GRUIA

52.Oferta de Vanzare nr.181 din 10.01.2018, Titu GRUIA1

51.Oferta de Vanzare nr.180 din 09.01.2018, Anton IGNAT

50.Oferta de Vanzare nr.179 din 09.01.2018, Anton IGNAT1

 

   

 

      

 

    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2017


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2016


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2015


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2014

Vanzare Teren Extravilan 2021


            Anul  2021


 

44.Oferta de Vanzare nr. 44 din 17.12.2021,Marius Vicentiu Zbant

43.Oferta de Vanzare nr. 43 din 17.12.2021,Marius Vicentiu Zbant

42.Oferta de Vanzare nr. 42 din 07.12.2021,Paulina Hurubas

41.Oferta de Vanzare nr. 41 din 02.12.2021,Ana Maier si Elena Mihalache

40.Oferta de Vanzare nr. 40 din 22.11.2021,Manuela Kaufmann 

39.Oferta de Vanzare nr. 39 din 15.11.2021,Liviu Oprea 

38.Oferta de Vanzare nr. 38 din 10.11.2021,Mihail Holban 

37.Oferta de Vanzare nr. 37 din 10.11.2021,Mihail Holban 

36.Oferta de Vanzare nr. 36 din 03.11.2021,Roman Dan Teaca si Anca Gina Vartanian 

35.Oferta de Vanzare nr. 35 din 28.10.2021,Alexandru Cosa 

34.Oferta de Vanzare nr. 34 din 28.10.2021,Maria Moise 

33.Oferta de Vanzare nr. 33 din 20.10.2021,Mariana ROMAN, Monica LAZAR si Mircea CRACIUN

32.Oferta de Vanzare nr. 32 din 28.09.2021,Rodica PRICOP

31.Oferta de Vanzare nr. 31 din 14.09.2021,Angela ILIESCU si Dumitru ILIESCU 

30.Oferta de Vanzare nr. 30 din 31.08.2021,Cornelia-Simona LUNGU 

29.Oferta de Vanzare nr. 29 din 31.08.2021,Cornelia-Simona LUNGU 

28.Oferta de Vanzare nr. 28 din 31.08.2021,Cornelia-Simona LUNGU 

27.Oferta de Vanzare nr. 27 din 31.08.2021,Cornelia-Simona LUNGU 

26.Oferta de Vanzare nr. 26 din 27.08.2021, Marilena OANCEA si Ion-Catalin OANCEA 

25.Oferta de Vanzare nr. 25 din 20.08.2021, Ion TIRION 

24.Oferta de Vanzare nr. 24 din 09.07.2021, Gheorghe HARDEA

23.Oferta de Vanzare nr. 23 din 11.06.2021, Ovidiu IROFTE

22.Oferta de Vanzare nr. 22 din 26.05.2021, Benonie PRUTEANU

21.Oferta de Vanzare nr. 21 din 21.04.2021, Gheorghe HURUBAS, Lucian PAIS, Mirela SOBARU, Andrei-Daniel PAIS

20.Oferta de Vanzare nr. 20 din 21.04.2021, Luminita GONDOS, Georgiana ADAM, Eduard GONDOS

19.Oferta de Vanzare nr. 19 din 08.04.2021, Mariana MANEA, Nicoleta POPA, Mihaela NEDEȘ

18.Oferta de Vanzare nr. 18 din 05.04.2021, Rodica HANGANU

17.Oferta de Vanzare nr. 17 din 31.03.2021, Ionica DRAGOI

16.Oferta de Vanzare nr. 16 din 25.03.2021, Andrei SASU

15.Oferta de Vanzare nr. 15 din 12.03.2021, Cristina ROGOBETE

14.Oferta de Vanzare nr. 14 din 12.03.2021, Dosar RETRAS

13.Oferta de Vanzare nr. 13 din 12.03.2021, Maria AXINTE

12.Oferta de Vanzare nr. 12 din 12.03.2021, Maria AXINTE

11.Oferta de Vanzare nr. 11 din 09.03.2021, Dosar RETRAS

10.Oferta de Vanzare nr. 10 din 09.03.2021, Liviu OPREA

  9.Oferta de Vanzare nr.   9 din 09.03.2021, Liviu OPREA

  8.Oferta de Vanzare nr.   8 din 09.03.2021, Liliana CONSTANDOIU

  7.Oferta de Vanzare nr.   7 din 09.03.2021, Liliana CONSTANDOIU

  6.Oferta de Vanzare nr.   6 din 09.03.2021, Liliana CONSTANDOIU

  5.Oferta de Vanzare nr.  5 din 09.03.2021, Liliana CONSTANDOIU

  4.Oferta de Vanzare nr.  4 din 09.03.2021, Iuliana MUNTEANU

  3.Oferta de Vanzare nr.  3 din 01.03.2021, Alina GHENEA

  2.Oferta de Vanzare nr.  2 din 01.03.2021, Ioan BUDAU

  1.Oferta de Vanzare nr.  1 din 23.02.2021, Constanta IONETE

  

 


     

 

 

      

 

    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2020


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2019


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2018


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2017


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2016


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2015


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2014

Vanzare Teren Extravilan 2019


    

   Anul  2019

 


80.Oferta de Vanzare nr.312 din 11.12.2019, IMO-PROPERTY

79.Oferta de Vanzare nr.311 din 09.12.2019, Gh. RUSU

78.Oferta de Vanzare nr.310 din 05.12.2019, Ion LUPU2

77.Oferta de Vanzare nr.309 din 05.12.2019, Gh. VRINCIANU

76.Oferta de Vanzare nr.308 din 04.12.2019, Virgil PALAGHITA

75.Oferta de Vanzare nr.307 din 04.12.2019, Dorel GREERE

74.Oferta de Vanzare nr.306 din 03.12.2019, Dumitru SIMION

73.Oferta de Vanzare nr.305 din 03.12.2019, Maria VASILE1

72.Oferta de Vanzare nr.304 din 02.12.2019, Daniel VATAMANU1

71.Oferta de Vanzare nr.303 din 02.12.2019, Ion HOZOIU1

70.Oferta de Vanzare nr.302 din 02.12.2019, Doru PAVAL1

69.Oferta de Vanzare nr.301 din 02.12.2019, Doru PAVAL

68.Oferta de Vanzare nr.300 din 02.12.2019, Claudiu BLANARU2

67.Oferta de Vanzare nr.299 din 02.12.2019, Dan COSTIN3

66.Oferta de Vanzare nr.298 din 02.12.2019, Petru PAVAL

65.Oferta de Vanzare nr.297 din 02.12.2019, Nicusor MARCU2

64.Oferta de Vanzare nr.296 din 06.11.2019, Vlad COSTIN

63.Oferta de Vanzare nr.295 din 06.11.2019, Vlad COSTIN1

62.Oferta de Vanzare nr.294 din 06.11.2019, Vlad COSTIN2

61.Oferta de Vanzare nr.293 din 06.11.2019, Nicusor MARCU

60.Oferta de Vanzare nr.292 din 06.11.2019, Daniel VATAMANU

59.Oferta de Vanzare nr.291 din 06.11.2019, Claudiu BLANARU

58.Oferta de Vanzare nr.290 din 06.11.2019, Ion HOZOIU

57.Oferta de Vanzare nr.289 din 06.11.2019, Maria MAHRUS

56.Oferta de Vanzare nr.288 din 06.11.2019, Maria MAHRUS1

55.Oferta de Vanzare nr.287 din 06.11.2019, Dan COSTIN

54.Oferta de Vanzare nr.286 din 06.11.2019, Dan COSTIN1

53.Oferta de Vanzare nr.285 din 06.11.2019, Dan COSTIN2

52.Oferta de Vanzare nr.284 din 01.11.2019, Maria BUJOR

51.Oferta de Vanzare nr.283 din 30.10.2019, Ion LUPU

50.Oferta de Vanzare nr.282 din 30.10.2019, Ion LUPU1

49.Oferta de Vanzare nr.281 din 21.10.2019, Gh. EGHIM

48.Oferta de Vanzare nr.280 din 18.10.2019, Adrian MOISE

47.Oferta de Vanzare nr.279 din 03.10.2019, Elena ZIEGLER

46.Oferta de Vanzare nr.278 din 18.09.2019, Danut BULAIASA

45.Oferta de Vanzare nr.277 din 12.09.2019, Cristi TICU

44.Oferta de Vanzare nr.276 din 12.09.2019, Cristi TICU1

43.Oferta de Vanzare nr.275 din 03.09.2019, Maria VASILE

42.Oferta de Vanzare nr.274 din 02.09.2019, Emil MOROSANU

41.Oferta de Vanzare nr.273 din 02.09.2019, Maria MOCANU

40.Oferta de Vanzare nr.272 din 13.08.2019, Iuliana MODIGA

39.Oferta de Vanzare nr.271 din 08.08.2019, Neli BRATU

38.Oferta de Vanzare nr.270 din 08.08.2019, Neli BRATU1

37.Oferta de Vanzare nr.269 din 07.08.2019, Angela ILIESCU

36.Oferta de Vanzare nr.268 din 19.07.2019, Lucia LUCACI

35.Oferta de Vanzare nr.267 din 04.07.2019, Gh. FERENT

34.Oferta de Vanzare nr.266 din 02.07.2019, Rodica HANGANU

33.Oferta de Vanzare nr.265 din 01.07.2019, Mihaela MEDIANU

32.Oferta de Vanzare nr.264 din 13.06.2019, Benoni GONDOS

31.Oferta de Vanzare nr.263 din 07.06.2019, Ion CIUBOTARU

30.Oferta de Vanzare nr.262 din 03.06.2019, Lucica OLARU

29.Oferta de Vanzare nr.261 din 23.05.2019, Maria APALAGHTEI

28.Oferta de Vanzare nr.260 din 21.05.2019, Aurica ISAIC

27.Oferta de Vanzare nr.259 din 20.05.2019, Maria COSTEA

26.Oferta de Vanzare nr.258 din 08.05.2019, C-tin GURAMBA

25.Oferta de Vanzare nr.257 din 08.05.2019, C-tin GURAMBA1

24.Oferta de Vanzare nr.256 din 23.04.2019, Pislaru BOHALTEANU

23.Oferta de Vanzare nr.255 din 23.04.2019, Pislaru BOHALTEANU1

22.Oferta de Vanzare nr.254 din 18.04.2019, Gelu TUDOR

21.Oferta de Vanzare nr.253 din 08.04.2019, Filip ZARZU1

20.Oferta de Vanzare nr.252 din 08.04.2019, Filip ZARZU1

19.Oferta de Vanzare nr.251 din 01.04.2019, Tudor SAVULESCU

18.Oferta de Vanzare nr.250 din 02.04.2019, Andrei CHIRCU

17.Oferta de Vanzare nr.249 din 01.04.2019, Tudor SAVULESCU1

16.Oferta de Vanzare nr.248 din 25.03.2019, Maria ORTAN

15.Oferta de Vanzare nr.246 din 07.03.2019, Florica ARDELEANU

14.Oferta de Vanzare nr.245 din 07.03.2019, Marilena OANCEA

13.Oferta de Vanzare nr.244 din 07.03.2019, Liviu OPREA

12.Oferta de Vanzare nr.243 din 07.03.2019, Dana ANGHEL

11.Oferta de Vanzare nr.242 din 07.03.2019, Dana ANGHEL1

10.Oferta de Vanzare nr.241 din 07.03.2019, Ionel FERARU

09.Oferta de Vanzare nr.240 din 07.03.2019, Ionel FERARU1

08.Oferta de Vanzare nr.239 din 25.02.2019, Gheorghe MATASARU

07.Oferta de Vanzare nr.238 din 25.02.2019, Gheorghe MATASARU1

06.Oferta de Vanzare nr.237 din 20.02.2019, Carmen DRIMBU

05.Oferta de Vanzare nr.236 din 19.02.2019, Gheorghe MOCANU

04.Oferta de Vanzare nr.235 din 11.02.2019, Viorica LAZAR

03.Oferta de Vanzare nr.234 din 11.02.2019, Viorica LAZAR1

02.Oferta de Vanzare nr.233 din 25.01.2019, Ion MUNTEANU

01.Oferta de Vanzare nr.232 din 22.01.2019, Livi SERV

 

      

 

    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2018


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2017


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2016


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2015


    Vanzare Teren Extravilan - Anul 2014