EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Exerciţiu de alarmare – evacuare în cazul producerii unui cutremur, desfășurat la Colegiul Național ”Grigore Moisil”

In data de 09.03.2017  a avut loc  Exerciţiu de alarmare – evacuare în cazul producerii unui cutremur, desfășurat la Colegiul Național  ”Grigore Moisil”,

 

Exercițiu a fost condus de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Maior Constantin Ene” al județului Bacău, conform ”Planului de pregătire profesiolană anuală și lunară pe teme și exerciții pentru anul 2017”. La acţiunile de intervenţie au participat 10 membrii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Onești : Șef S.V.S.U. – Matasă Laura, Șef Formație Intervenție – Manea Neculai, salvatori din cadrul echipelor specializate de intervenție - Crișan Cezar Colin,  Botea Iulian Silviu, Bradea Ionut, Popescu Victor, Gheorghiță Robert, Chiosa Liliana, Racoș Alexandru, Grămadă Cosmin Alin,  Compartimentul Protecția Civilă : Oprișor Traian, Dinu Adrian si din cadrul Colegiului Național  ”Grigore Moisil” : 40 cadre didactice si 650 elevi.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Onești, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Onești și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Maior Constantin Ene” al județului Bacău , au acționat conform concepției și Planului de desfășurare, pentru limitarea și înlăturarea efectelor unui cutremur de pământ .

Exerciţiul urmăreşte testarea capabilităţilor de intervenţie şi de răspuns a forţelor implicate, precum şi viabilitatea planurilor structurilor cu atribuţii în managementul tipurilor de risc.

       
   

Rezultate obtinute la Concursurile profesionale SVSU


        Reguli de comportare in caz de producere Accident chimic  sau Alte tipuri de risc!


 

In data de 30.06.2016, pe Stadionul orașului Târgu Ocna, a avut loc faza locală a concursurilor profesionale al serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

Lotul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Onesti, compus din: Șef  lot : Matasă Laura  si  Concurenți: Manea Neculai, Botea Iulian Silviu, Veșcă Claudiu, Visoiu Cosmin Ștefan, Gheorghiță Robert, Racoș Alexandru, Bradea Ionut, Grămadă Cosmin Alin,  Popescu Victor Cristian și Forcoș Bogdan, a obținutLocul III la următoarele probe: ”Pista cu obstacole pe 100 m”, ”Ștafeta 4 x 100 m” și ”Dispozitivul de intervenție”.

       
   

Exerciţiu de intervenţie în caz de cutremur și descoperirea de muniție neexplodată, desfășurat la Școala Gimnazială ”Emil Racoviță” - 29.09.2016


    Exerciţiu de intervenţie în caz de cutremur și descoperirea de muniție neexplodată, desfășurat la Școala Gimnazială ”Emil Racoviță” din 29.09.2016, exercițiu condus  de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Maior  Constantin  Ene” al județului Bacău, conform ”Planului de pregătire profesiolană anuală și lunară pe teme și exerciții pentru anul 2016”.

    La acţiunile de intervenţie au participat  forţe şi mijloace ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Maior Constantin Ene” al județului Bacău și voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Onești.

    Comitetul Local pentru Situații de Urgență Onești, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Onești și  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Maior Constantin Ene” al județului Bacău , au acționat conform concepției și Planului de desfășurare, pentru  limitarea și înlăturarea efectelor unui cutremur de pământ și descoperirea de muniție neexplodată.

   Exerciţiul urmăreşte testarea capabilităţilor de intervenţie şi de răspuns a forţelor implicate, precum şi viabilitatea planurilor structurilor cu atribuţii în managementul tipurilor de risc.

 Vezi filmul exercitiului aici ...