Skip to main content
Telefon: 0234 324 243
Fax: 0234.313.911
Email: primarie@onesti.ro

Program de lucru al Primăriei Onești Luni - Joi - 07.30-16.00; Vineri 07.30-13.30


EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 sau 0234.312.530 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Hotărârile Autorității Deliberative

Lista Hotarari Consiliu Local
Anul

Hotărâri ale consiliului local

Nr. 117 din 17.06.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării și finanțării unor evenimente cultural, artistice și sportive în Municipiul Onești în anul 2024

Descarcă

Nr. 116 din 05.06.2024

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.283 din 2021

Descarcă

Nr. 115 din 05.06.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei de prioritate nr.1 pentru 2024, a solicitanților de locuințe, în vederea atribuirii de camere de locuit în imobilul din strada Libertății

Descarcă

Nr. 114 din 05.06.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei sesiunii I de selecție din 2024 a proiectelor depuse pentru finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Onești

Descarcă

Nr. 113 din 05.06.2024

HOTĂRÂRE privind majorarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor din subordinea Consiliului Local, începând cu iunie 2024

Descarcă

Nr. 112 din 05.06.2024

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Onești, a unor imobile situate în str.Viitorului, unicipiul Onești, județ Bacău

Descarcă

Nr. 111 din 31.05.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2024

Descarcă

Nr. 110 din 31.05.2024

HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de închiriere asupra unor spații proprietatea Municipiul Onești, Județ Bacău

Descarcă

Nr. 109 din 31.05.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării și finanțării Zilelor Culturii Călinesciene - ediția 52, în anul 2024

Descarcă

Nr. 108 din 16.05.2024

HOTĂRÂRE privind reactualizarea Comisiei pentru evaluarea și selecționarea programelor și proiectelor în vederea acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local pentru activitătți nonprofit de interes local

Descarcă

Nr. 107 din 16.05.2024

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.285 din 07.11.2023

Descarcă

Nr. 106 din 16.05.2024

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.284 din 07.11.2023

Descarcă

Nr. 105 din 16.05.2024

HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea SC DPP SA în administrarea Consiliului Local Onești a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în vederea scoaterii din funcțiune

Descarcă

Nr. 104 din 16.05.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Onești și IPJ Bacău pentru accesul la sistemul de supraveghere video stradal al municipiului Onești

Descarcă

Nr. 103 din 16.05.2024

HOTĂRÂRE privind reorganizarea și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generală de Asistență Socială, institușie aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Onești

Descarcă

Nr. 102 din 16.05.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Onești la data de 31.03.2024

Descarcă

Nr. 101 din 16.05.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării și finanțării de către Municipiul Onești a Competiției de gimnastică Cupa ,,Nadia Comăneci" ediția a X-a, în anul 2024

Descarcă

Nr. 100 din 16.05.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării și finanțării unor evenimente cultural artistiîn Municipiul Onești în anul 2024

Descarcă

Nr. 99 din 16.05.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor financiare de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de mecesitate

Descarcă

Nr. 98 din 16.05.2024

HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. - Construire hală metalică pentru mentenanță auto proprii, împrejmuire și utilități Calea Brașpvolui, nr. cad. 68024, mun. Onești, jud. Bacău

Descarcă

Nr. 97 din 16.05.2024

HOTĂRÂRE privind avizarea de principiu a unor documentații de urbanism din municipiul Onești

Descarcă

Nr. 96 din 16.05.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a unor obiecte de inventar,aprobarea actului adițional, parte a contractului nr.16886/18.08.2010, de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat către SC DPP SA

Descarcă

Nr. 95 din 16.05.2024

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Onești

Descarcă

Nr. 94 din 29.04.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de închiriere nr.1279 din 13.12.2022

Descarcă

Nr. 93 din 29.04.2024

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.277 din 26 octombrie 2023

Descarcă

Nr. 92 din 29.04.2024

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.189 din 17.08.2023

Descarcă

Nr. 91 din 29.04.2024

HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/24.03.2022

Descarcă

Nr. 90 din 29.04.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de urgență titularului Dosarului nr.615/30.01.2024 pentru acordarea de servicii sociale, în vederea acoperirii contribuției lunare de întreținere în urma instituționalizării

Descarcă

Nr. 89 din 23.04.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al Municipiului Onești a unui imobil constituit din teren, situat în extravilanul municipiului Onești

Descarcă

Nr. 88 din 23.04.2024

HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractării unor servicii sociale în vederea instituționalizării domnului Vasile Dorin

Descarcă

Nr. 87 din 23.04.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2024

Descarcă

Nr. 86 din 23.04.2024

HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Mihalcea-Andone Cătălin

Descarcă

Nr. 85 din 23.04.2024

HOTĂRÂRE privind indexarea nivelului impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2025

Descarcă

Nr. 84 din 15.04.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării unor reglementări pentru buna organizare și funcționare a Clubului sportiv ,,Sport Club Trotușul" Onești

Descarcă

Nr. 83 din 15.04.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului-angajament de modificare a poziției obiectivului pentru eliberarea amplasamentului realizat pentru:Construire a două blocuri pentru tineri, pe strada culturii în muniipiul Onești

Descarcă

Nr. 82 din 15.04.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de cooperare a Municipiului Onești în vederea realizării proiectului Reuniunile Culturale ,,Alecsandriada"-Ediția a VIII-a

Descarcă

Nr. 81 din 15.04.2024

HOTĂRÂRE pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar veteranilor de război, văduvelor veteranilor și văduvelor de război,care domiciliază în Municipiul Onești, cu oocazia ,,Zilei veteranilor de război", pentru anul 2024

Descarcă

Nr. 80 din 15.04.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea rambursării integrale a creditului contractat de UniCredit Bank, de către Municipiul Onești

Descarcă

Nr. 79 din 15.04.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere asupra unui bun imobil proprietatea privată a Municipiului Onești

Descarcă

Nr. 78 din 15.04.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2024

Descarcă

Nr. 77 din 08.04.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional nr.4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare-operare instalații nr.1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. Eco Sud S.A.

Descarcă

Nr. 76 din 08.04.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional nr.8 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/06.05.2015

Descarcă

Nr. 75 din 08.04.2024

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.222 din 19 noiembrie 2020

Descarcă

Nr. 74 din 08.04.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de cooperare a Municipiului Onești cu Liceul ,,Nadia Comăneci"Onești, în vederea realizării în comun a proiectului cultural-educativ ,,Balul Primăverii"

Descarcă

Nr. 73 din 08.04.2024

HOTĂRÂRE privind reactualizarea Comisiei pentru evaluarea și selecționarea programelor și proiectelor în vederea acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local alocate pentru activități nonprofit de interes local

Descarcă

Nr. 72 din 08.04.2024

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.109 din 31.03.2022

Descarcă

Nr. 71 din 08.04.2024

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.108 din 31.03.2022

Descarcă

Nr. 70 din 08.04.2024

HOTĂRÂRE privind Actualizarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal "Sfăntul Ierarh Dr. Luca" Onești

Descarcă

Nr. 69 din 08.04.2024

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.270 din 26.10.2023

Descarcă

Nr. 67 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE pentru acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 35.887,98 lei din bugetul local, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare a spațiului comun din Str.Buciumului nr.8 ca urmare a incendiului din data de 15 martie 2024

Descarcă

Nr. 66 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării liniei de gardă pentru specialitatea cadiologie în cadrul Spitalului Municipal ,,Sf. Ierarh Dr. Luca" Onești

Descarcă

Nr. 65 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE pentru acordarea avizului de principiu privind înființarea și funcționarea autogării pentru transport persoane, amplasată în municipiul Onești, B-dul Republicii, nr.57, pentru S.C.Transbus S.A. Brașpv

Descarcă

Nr. 64 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării unor contracte de închiriere

Descarcă

Nr. 63 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării unor bun imobil-teren,aparținând domeniului privat al Municipiului Onești

Descarcă

Nr. 62 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.25 din 30.01.2023

Descarcă

Nr. 61 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a construcțiilor, instalațiilor și dotărilor din -Modernizarea infrastructurii din zona Orizont strada Mercur și amenajarea Piațetei Casei de Cultură- și aprobarea actului adițional nr.17054 din 18.08.2021

Descarcă

Nr. 60 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr.77 din 30 mai 2017

Descarcă

Nr. 59 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de concesiune nr.467 din 13 Aprilie 2021

Descarcă

Nr. 58 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui bun imobil, proprietatea privată a Municipiului Onești

Descarcă

Nr. 57 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Art.I la Hotărârea Consiliului Local nr.236 din 27 Septembrie 2023

Descarcă

Nr. 56 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea Spitalului Municipal Onești în administrarea municipiului Onești a unor mijloace fixe, trecerea acestora în domeniul privat al municipiului în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora

Descarcă

Nr. 55 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere asupra unui imobil proprietatea publică a Municipiului Onești

Descarcă

Nr. 54 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.306 din 23 noiembrie 2023

Descarcă

Nr. 53 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești, a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilanul municipiului Onești

Descarcă

Nr. 52 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al Municipiul Onești a unui bun imobil constituit din teren, situat în intravilanul municipiului Onești

Descarcă

Nr. 51 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție și bugetului Municipiului Onești la data de 31.12.2023

Descarcă

Nr. 50 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării sursei de finanțare E - Activități finanțate integral din venituri proprii pentru domeniul de activitate învățământ în Municipiul Onești

Descarcă

Nr. 49 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării și finanțării ,,Stagiunii muzicale 2024" în Municipiul Onești

Descarcă

Nr. 48 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Onești pentru anul 2024

Descarcă

Nr. 47 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Unitar de Acțiune de Combatere a Vectorilor de Boli și a Insectelor transmițătoare de disconfort în municipiul Onești, pentru anul 2024

Descarcă

Nr. 46 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind actualizarea comisiei de aplicare a criteriilor de selecție a operatorilor de taxi și taximetriști indepedent ce a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.23 din 2013

Descarcă

Nr. 45 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.276 din 26 octombrie 2023

Descarcă

Nr. 44 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275 din 26 octombrie 2023

Descarcă

Nr. 43 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârea Consiliului Local nr.65 din 12 mai 2016

Descarcă

Nr. 42 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind actializarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ constituit la nivelul municipiului Onești, ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului

Descarcă

Nr. 41 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea -Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență- pe anul 2024 în Municipiul Onești

Descarcă

Nr. 40 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei nr.1 pe anul 2024 a solicitanților eligibili în vederea emiterii Atestatelor de Administrator de condominii din Municipiul Onești

Descarcă

Nr. 39 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Onești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2024

Descarcă

Nr. 38 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei 9 la Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Onești alocate pentru activități nonprofit de interes local

Descarcă

Nr. 37 din 25.03.2024

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 246 din 29 Septembrie 2021

Descarcă

Nr. 36 din 15.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ,,Extindere rețea electrică zona Str. Lanul Gării, Municipiul Onești, Județul Bacău"

Descarcă

Nr. 35 din 15.03.2024

HOTĂRÂRE privind acordul de principiu pentru trecerea prin teritoriul administrativ al UAT Onești al conductei de gaze în vederea realizării ,,Înfiintare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Mănăstirea Cașin, Județ Bacău"

Descarcă

Nr. 34 din 15.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului-angajament în vederea obținerii avizului de amplasament pentru obiectivul ,,Proiect tip - Construire Bazin de înot didactic și agrement din municipiul Onești, str. Cașinului, județul Bacău"

Descarcă

Nr. 33 din 15.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului-angajament de modificare a amplasamentului punctului de măsurare a energiei electrice pentru obiectivul ,,Menținere și continuare lucrări de reabilitare la Grădinița -Năzdrăvanii- din Municipiul Onești"

Descarcă

Nr. 32 din 15.03.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării și finanțării -Stagiunii Teatrale 2024- la Cinema ,,Capitol" din Municipiul Onești

Descarcă

Nr. 31 din 07.03.2024

HOTĂRÂRE pentru aaprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 276 din 26 octombrie 2023

Descarcă

Nr. 30 din 07.03.2024

HOTĂRÂRE pentru aaprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 275 din 26 octombrie 2023

Descarcă

Nr. 29 din 21.02.2024

HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.55 din 15 mai 2015

Descarcă

Nr. 28 din 08.02.2024

HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială Onești, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.271 din 26 octombrie 2023

Descarcă

Nr. 27 din 08.02.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării proiectului ,,Împreuna pentru fete - absorbante gratuite fetelor vulnerabile din scoli"

Descarcă

Nr. 26 din 08.02.2024

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.222 din 19 noiembrie 2020

Descarcă

Nr. 25 din 08.02.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. Domeniu Public și Privat S.A. pe anul 2024

Descarcă

Nr. 24 din 08.02.2024

HOTĂRÂRE privind darea în administrare căter Spitalul municipal ,,Sf. Ierarh Dr. Luca Onești" a unor echipamente medicale

Descarcă

Nr. 23 din 08.02.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei scolare a municipiului Onești pentru anul 2024-2025

Descarcă

Nr. 22 din 08.02.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Municipiului Onești pentru anul 2024

Descarcă

Nr. 21 din 31.01.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării U.A.T. Onești la apelul de proiecte -Finanțarea bibliotecii din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT-

Descarcă

Nr. 20 din 31.01.2024

HOTĂRÂRE privind organizarea și finanțarea spectacolului de teatru -Despre dragoste,cu ură- la Cinematograful -Capitol-

Descarcă

Nr. 19 din 31.01.2024

HOTĂRÂRE pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 315 din 18 decembrie 2023

Descarcă

Nr. 18 din 31.01.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de 14,26 mp, situat în municipiul Onești, Aleea Viitorului nr.4, cu destinația de sediu asociație de locatari

Descarcă

Nr. 17 din 31.01.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de închiriere nr.1194/28.10.2022

Descarcă

Nr. 16 din 31.01.2024

HOTĂRÂRE privind soluționarea plângerii prealabile formulată de către Gheorghiță Robert, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.281 din 31.10.2023

Descarcă

Nr. 15 din 31.01.2024

HOTĂRÂRE privind soluționarea plângerii prealabile formulată de către Popa Minodora, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.281 din 31.10.2023

Descarcă

Nr. 14 din 31.01.2024

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2023

Descarcă

Nr. 13 din 31.01.2024

HOTĂRÂRE privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a normei zilnice de hrană pentru beneficiarii -Căminului pentru persoane vârstnice-

Descarcă

Nr. 12 din 31.01.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului chiriei pentru 2024-actualizat cu indicele de inflație comunicat de către I.N.S. pentru locuințele de serviciu, locuințele din fondul locativ de stat,locuințele sociale

Descarcă

Nr. 11 din 31.01.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului chiriei aferente anului 2024, actualizat cu indicele de inflație comunicat de I.N.S. pentru locuințele date în exploatare prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe din Municipiul Onești

Descarcă

Nr. 10 din 31.01.2024

HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei de prioritate nr.1 pentru anul 2024, în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor pentru tineri-tip ANL din Municipiul Onești, specialiștilor din sănătate

Descarcă

Nr. 9 din 31.01.2024

HOTĂRÂRE privind actualizarea cu rata inflației de 10,4 % a nivelului redevențelor aferente raporturilor juridice contractuale având ca obiect concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Onești, pentru anul fiscal 2024

Descarcă

Nr. 8 din 15.01.2024

HOTĂRÂRE privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 304 din 23.11.2023

Descarcă

Nr. 7 din 15.01.2024

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Onești a unor imobile situate în intravilanul municipiului Onești

Descarcă

Nr. 6 din 15.01.2024

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilanul municipiului Onești

Descarcă

Nr. 5 din 15.01.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale a Contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău

Descarcă

Nr. 4 din 15.01.2024

HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificărilor la contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane și a actelor adiționale ale acestora

Descarcă

Nr. 3 din 15.01.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării salariilor de bază pentru funcționării publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituțiilordin subordinea consiliului local, începând cu luna ianuarie 2024

Descarcă

Nr. 2 din 15.01.2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar din anul 2023 a Municipiului Onești

Descarcă

Nr. 1 din 15.01.2024

HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de zile de concediu neefectuat în anul 2023 ce urmează a fi efectuate în anul 2024 de Primarul și Viceprimarul Municipiului Onești

Descarcă