Skip to main content
Telefon: 0234 324 243
Fax: 0234.313.911
Email: primarie@onesti.ro

Program de lucru al Primăriei Onești Luni - Joi - 07.30-16.00; Vineri 07.30-13.30


EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 sau 0234.312.530 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031


Interes public

Anunt PUBLIC - In atentia chiriasilor din Str. Aleea Viitorului, bl 1-8, loc. Onesti, jud. Bacau - publicat in 13.01.2022

Data

Descriere

 Având în vedere prevederile art.15, alin 231, din HG 962/2001privind Norma metodologică pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, republicată cu modificarile si completarile ulterioare, în care se precizează condițiile de actualizare a chiriei, vă rugăm să prezentati pana la data de 31.01.2022 următoarele:

-         Documente din care sa rezulte veniturile NETE lunare pe fiecare membru de familie, respectiv:

-         Adeverinta de VENIT NET pentru  titular si fiecare membru de familie major emisa de  angajator, pe ultimele 12 luni ( ianuarie - decembrie  inclusiv - 2021);

-         Orice acte doveditoare care atestă veniturile nete pe membru de familie potrivit prevederilor legale (Ex : extras de cont bancar sau aviz postal pentru alocatie  si/sau pensie alimentara copii , etc.)

          Conform prevederilor art.15, alin 231, din HG 962/2001 :”pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, titularii contractelor de închiriere au obligaţia să transmită administratorilor locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documente din care să rezulte veniturile nete pe fiecare membru al familiei titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni.”

        În măsura în care intervin modificari privitoare la actele de stare civila sau orice alte modificari care duc la schimbarea conditiilor avute în vedere inițial la atribuirea locuintei, titularul de contract are obligatia de a depune documentele justificative, sub sanctiunea rezilierii contractului și a pierderii dreptului de a beneficia de o locuință.

Pentru informatii suplimentare va invitam sa va adresati Serviciului Fond Locativ Contracte si Controlul Asociatiilor de Proprietari din cadrul Primariei Municipiului Onesti, B-dul Oituz nr.17, parter.